جریان شناسی سیاسی (قسمت اول)

در سال ۱۳۷۷ که در هفته نامه ارزشها ارگان جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی مشغول به کار نوشتن بودم، یک سلسله مطالبی را نوشتم که عنوان «جریان های سیاسی، ریشه های پیدایی و مواضع کنونی» را داشت. پس از تعطیلی ارزشها، ما در هفته نامه تهران امروز فعالیت می کردیم و ادامه این مقالات در آنجا منتشر شد. در طی این سالها نرسیدم این مجموعه را بازبینی و تکمیل کنم. در عین حال این نوشته از سوی محافل مختلف معلمان و مربیان و دانشجویان بارها تکثیر شد و از جمله دوستان و جنبش عدالتخواه دانشجویی علاوه بر انتشار آن در سایت مطالبه، به صورت جزوه هم به انتشار آن مبادرت کردند.

اینک متن آن سلسله مقالات را در چند قسمت در معرض مطالعه دوستان قرار می دهم.

مقدمه

دوره معاصر کشور ما، دوره ای حساس، پر حادثه و متحول محسوب می شود به گونه ای که ما دائماً با رخدادهای مهم و تعیین کننده رو به رو بوده ایم. این رخدادها، هم متنوع بوده اند و هم پیچیده و هم پیاپی. تنوع آنها موجب شده که ما برای تحلیل و تبیین آنها به اطلاعات گوناگون و متفاوت نیاز داشته باشیم و پیچیدگی آنها به حدی بوده که اذهان ساده اندیش قادر به درک همه جوانب آن نبوده و تنها با توجه به برخی از عوامل دخیل در پیدایی هر حادثه، از تبیین آن عاجز باشند و پیاپی بودن این رخدادها هم باعث شده که ما با حجم عظیم و تلنبار شده ای از حوادث تحلیل ناشده مواجه باشیم. با این که بسیاری از ما خودمان قهرمانان بسیاری از این حوادث و رخدادهای مهم تاریخی بوده ایم اما سرعت حوادث و پیچیدگی برخی از آنها به حدی بوده که نتوانسته ایم به تحلیلی همه جانبه و دقیق از آنها دست یابیم لذا ضروری است که بار دیگر با نگاهی از سر فرصت و همه جانبه نگر به تحلیل حوادث سیاسی و رخدادهای تاریخی مهمی بنشینیم که تاکنون بدون ارزیابی دقیق و بررسی همه جوانب و شناسایی دلایل شکل گیری و نتایج بعدی آنها سپری شده اند. بخش عمده این رویدادهای قابل تأمل به مواضع و کارکرد احزاب و گروههای سیاسی و نحله های فرهنگی مربوط است و لذا شناخت مواضع و بررسی عملکرد جریانهای سیاسی و فرهنگی در واقع تحلیل و تبیین بخش مهمی از تاریخ معاصر کشورمان محسوب می شود. در این سلسله مقالات ما برآنیم . با مروری تاریخی، مواضع، عملکرد و منازعات سیاسی و فکری و گروه های سیاسی اصلی کشور طی ۲۰ سال گذشته را بررسی کنیم و همه این بررسیها را مقدمه شناخت وضعیت موجود سیاسی قرار دهیم تا امکان مواجهه مبتنی بر شناخت و بصیرت با رخدادهای سیاسی جامعه، فراهم آید.

Share and Enjoy

حفاظت شده: تست عکس

برای نمایش یافتنِ دیدگاه‌ها رمز را بنویسید.

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

Share and Enjoy

صفحه 16 از 16« بعدی...1213141516