کلیدواژه ‘حميد انصاري’

رسم و رویه تخریب هاشمی

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۲۳ مهر ۹۲

در چند روز اخیر و به دنبال بازنشر خاطرات مربوط به ۳۰ سال قبل آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، موجی از موافقت و مخالفت در سطح نخبگان و رسانه‌ها برانگیخته شد. بدون هر مقدمه‌چینی، چند نکته مهم شایان یادآوری است:
۱- خاطرات مذکور مربوط به حدود ۳۰ سال قبل است. به گفته آقای هاشمی، در آن زمان امام خمینی با پخش نشدن شعار «مرگ بر امریکا» در صدا و سیما موافقت کردند ولی برای عملی شدن آن، زمانی تعیین نشد و در عمل هم پخش این شعارها کم شد اما این گونه نبود که پخش آن از صدا و سیما کاملاً قطع شده باشد. در سطح جامعه هم که اساساً تغییری در محتوای شعارهای مردم ایجاد نشد.
۲- این خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مربوط به سال‌های ۶۲ و ۶۳ است که اولین بار حدود ۶ سال قبل منتشر شد و در همان زمان هم واکنش‌های مثبت و منفی را به همراه داشت. خاطرات مذکور بعدها هم در اشکال مختلف بازنشر شد اما اخیراً برخی از آقایان در سایت خبری ایشان، در شرایطی که مذاکره با دولت‌های غربی برای حل مسائل هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه در جریان است، تصور کردند که انتشار این سخنان می‌تواند کمکی برای دولت و زمینه‌ساز ایجاد رابطه بهتر میان ایران و امریکا بشود. بر همین اساس، این خاطرات دوباره برجسته‌ شد و البته به دلیل وضعیت سیاسی موجود، بیش از گذشته سر و صدا کرد.
۳- برخی از کسانی که از مدت‌ها قبل تعارض اصلی خود را در داخل کشور، شخصیت و مواضع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قرار داده‌اند، با بازنشر این خاطرات، گمان کردند که فرصت تازه‌ای برای حمله به وی و نیز ناکام کردن مذاکرات دولت آقای روحانی فراهم آمد و به همین دلیل، با استناد به نظرات صریح حضرت امام، سعی کردند که به مواضع آقای هاشمی حمله کنند. طبعاً استناد به این خاطرات، یک بهانه‌جویی آشکار بود زیرا هاشمی رفسنجانی، نه مدعی مخالفت امام خمینی با اصل این شعار شد و نه ایجاد رابطه را به حضرت امام نسبت داد.
۴- دخالت حمید انصاری در این ماجرا به عنوان مسئول نهادی که کارش جلوگیری از تحریف سخنان و مواضع امام خمینی است، می‌توانست پایان خوبی بر این ماجرا باشد. ایشان تصریح کرد که آقای هاشمی، منبع معتبری برای نقل این گونه خاطرات است ولی مطابق متن صریح این خاطرات، موضوع صرفاً به حذف شعار مرگ بر امریکا در صدا و سیما مربوط است والا امام خمینی در قبال امریکا، مواضع روشنی دارد و نمی‌توان به ایشان امر مخالفی را نسبت داد و آقای هاشمی هم چنین نکرد. ایشان توضیح دادند که مسأله درخواست آقای هاشمی از امام برای تجدیدنظر در رابطه میان ایران و امریکا هم اساساً از سوی امام بی‌پاسخ ماند و خود امام هم مخالف رابطه بود.
۵- در یکی دو روز گذشته صدا و سیما در قالب یک برنامه وارد این ماجرا شد و با عبور از مرز انصاف و اعتدال سعی کرد کار نیمه‌تمام برخی افراطیون در حمله به آقای هاشمی را کامل کند. در این برنامه با اشاره به مضامین سخنان حمید انصاری، سعی شد مواضع امام در ضدیت با امریکا برجسته شده و حتی برخی از آنها در پاسخ به آقای هاشمی رفسنجانی جلوه داده شود. در حالی که قطعاً حضرت امام پاسخ نامه خصوصی آقای هاشمی را در یک سخنرانی علنی نمی‌دهند و با یار نزدیک و معتمد خودشان، همان برخوردی را نمی‌کنند که با دیگران دارند. سخنان امام، بیشتر ناظر بر مواضع کسانی بود که به صورت علنی خواستار عادی کردن رابطه با امریکا بوده‌ و در آن شرایط، جمهوری اسلامی را در ایجاد دشمنی امریکا مقصر جلوه می‌دادند.
۶- کار صدا و سیما در حمله به هاشمی تکرار و تداوم رویه بی‌اخلاقی گذشته بوده و قابل توجیه نیست. در چند سال گذشته این رسانه گاهی چنان در هجمه به شخصیت‌های برجسته نظام بی‌پروا عمل می‌کرد که فراموش می‌کرد که آنها چه جایگاهی نزد امام خمینی و رهبری داشته و چه مسئولیت‌هایی در نظام دارند. عجیب است که از این تریبون هنوز هم با دلیل و بی‌دلیل به ایشان می‌تازند و فرصت دفاع هم نمی‌دهند. البته خوشحالیم که هاشمی مناسبات خودش با دیگران را بر اساس اصول خود تنظیم کرده نه بر اساس برخورد آقایان و به همین دلیل، در این باره هم اعلام موضع کرده و از انتشار مجدد این خاطرات در این روزها، انتقاد کرده است.

Share and Enjoy