کلیدواژه ‘روزنامه ايران’

روزنوشت در روزنامه ایران؛ هر روز یک نکته

یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۲

 اشاره: از این هفته همکاری رسمی من با روزنامه ایران آغاز شد. توافق کردیم که در صفحه آخر، روزانه یک یادداشت کوتاه بنویسم. از آنجا که مجال نوشتن روزنوشت مستقل باقی نمی‌ماند، همان یادداشتهای روزانه در روزنامه ایران را در ستون روزنوشت سایت نقد زمانه بازنشر خواهم کرد.

هر روز یک نکته

مردم ما را باید یکی از سیاسی‌ترین مردمان دنیا دانست. در بسیاری از کشورها، مردم را به گونه‌ای تربیت می‌کنند که کاری به سیاست نداشته باشند و آن را به اهلش یعنی همان صاحبان اصلی قدرت و طبقه حاکم بسپرند. معمولاً در این کشورها، سیاست‌ورزی یک امر تخصصی تلقی می‌شود و عمده مردم، وارد امور سیاسی نمی‌شوند. البته مردم شاید رأی بدهند و برخی احزاب را به قدرت هم برسانند اما در این کشورها، سیاست حوزه عمومی محسوب نمی‌شود و همین امر منجر به ظهور مدلی از دموکراسی شده است که به آن «دموکراسی الیت‌ها» می‌گویند یعنی قدرت در میان نخبگان جامعه در گردش است و همه توده‌های مردم لزوماً در سیاست دخالت نمی‌کنند چون قدرت سیاسی برای آنان جذابیت ندارد و به همین دلیل اطلاعات سیاسی بسیاری از مردم این کشورها هم، ناچیز است.

در ایران بعد از انقلاب، سیاست به منزله یکی از مهمترین حوزه‌های عمومی تلقی شده و میل به مشارکت سیاسی در غالب مردم به صورت پررنگتر از قبل و بیش از مردم سایر کشورها، دیده می‌شود. به همین دلیل هم پیگیری امور سیاسی و مشارکت مردم در افعال سیاسی مانند تظاهرات‌های ملی یا شرکت در انتخابات و…، بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر است و هم اخبار و رویدادهای حوزه سیاسی به صورت جدی‌تر از سوی مردم مورد توجه قرار می‌گیرد به گونه‌ای که در کمتر جمعی می‌توان حضور یافت و مباحث سیاسی را نشنید.

حوزه سیاست کشورمان طی سالهای بعد از انقلاب، از این جهت نیز مورد توجه بوده است که دائماً در آن انتظار رخ دادن حوادثی متفاوت می‌رود به گونه‌ای که مردم ما وقتی به یکدیگر می‌رسند از عباراتی مانند «چه خبر»، «دیگه چه خبر» یا «تازه چه خبر» استفاده می‌کنند که بیانگر انتظار آنان به شنیدن اخبار تازه و البته متفاوت است. این امر از وقوع تغییرات پیاپی در حوزه سیاسی و نیز قابل پیش‌بینی نبودن بسیاری از رخدادهای این عرصه هم حکایت دارد.

این میزان از حساسیت عمومی نسبت به آمد و رفت سیاستمداران و عملکرد آنان، یک فرصت برای کشور است زیرا رهبران و مدیران کشور را قادر می‌سازد تا با تکیه بر سرمایه عظیم حمایت و اعتماد مردمی و با سازماندهی درست و منطقی این سرمایه، کارهای بزرگی را به سرانجام برسانند و بسیاری از ناشدنی‌ها را ممکن سازند. در عین حال، این حساسیت سیاسی در میان مردم باید با افزایش آگاهی و تحلیل درست حوادث و رخدادها، حمایت شود تا مجموعه‌ای از حوادث اجتماعی و سیاسی تحلیل ناشده روی هم تلنبار نشوند و گره ذهنی ایجاد نکنند. این مسئولیت روی دوش نخبگان و از جمله فعالان رسانه‌ای قرار دارد که با فراهم آوردن داده‌های درست خبری و با ارائه تحلیل جامع از مسائل، فهم منطقی حوادث را میسر و امکان اتخاذ مواضع قابل دفاع را ممکن سازند.

ستون «حاشیه و متن» که از این پس به صورت روزانه در همین صفحه پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد تلاشی است برای تأمل در حاشیه و متن رخدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تا شاید دریچه‌ای برای رسیدن به تحلیل درست بگشاید. طبعاً در یک نوشته کوتاه روزانه، نمی‌توان به بررسی همه جوانب موضوعات مختلف مطروحه در جامعه پرداخت اما می‌توان به برخی از جوانب بعضی از مسائل مهم روز توجه نشان داد و آن را برجسته‌تر کرد. امید که چنین کاری میسر شود.

Share and Enjoy

صفحه 8 از 8« بعدی...45678